PUNJABI TRUCK DRIVING SCHOOL CALIFORNIA

ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇੰਸ ੨੦ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ

PUNJABI TRUCK DRIVING SCHOOL IN CALIFORNIA

ਦੋਸਤੋਂ A-1 ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ . ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੇਹਰ ਨਾਲ ਸੈਕੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇੰਸਨਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ . ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

** ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ **

ਵਰਕ ਪਰਮਿੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕੁਰਟੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ , ਜੇ ਕਰ ਹੈ ਤਾ ਓਰੀਜ਼ਨਲ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਓਰੀਜ਼ਨ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ

ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਯਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ

** ਰਿਹਾਇਸ਼ **

ਦੋਸਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ , ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯੌਰਕ ਨਿਊਜਰਸੀ ਆਦਿ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘੱਰ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹਸਾਨ. ਇਸ ਕਰਕੇ 200 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 10 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ , ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅੱਤੇ ਸਾਦਾ ਖਾਨ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਸਤਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖਾਨ ਪੀਣ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੱਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੱਨ.

** ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ **

DMV ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੇਠ ਲਿਖਤੀ-ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਚਾਰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹਨ .

ਕਲਾਸ ਸੀ (ਆਟੋ) ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ.
ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ਼  ਲਿਖਤ ਪਰੀਖਿਆ.
ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਟੈਸਟ
ਸੰਜੋਗ ਟੈਸਟ.

CDL ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼  ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ CLP ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ DMV  ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

CDL PROGRAM

After the application at the DMV application, the Student takes the following written-tests.

Total there are four written tests (Not including endorsements).

Class C (auto) written test.
General knowledge written test.
Air Brake test
Combination test.

CDL written tests are held in Punjabi, Hindi & Spanish of course English. Then students get their CLP(Commercial learners permit) and after 14 days student is eligible to take behind the wheel test at the DMV.

PUNJABI TRUCK TRAINING SCHOOL IN CALIFORNIA

A-1 Truck Driving School is one of the best truck driving schools in California and a name that has acquired the best reputation around. CDL written test in Punjabi and in Hindi. These written CDL tests are conducted by the DMV.  We are committed to providing the highest quality of truck driving training and education to all individuals wishing to pursue a career in the trucking industry. Not only the written exam but also our experienced instructors prepare students for inspections, skill, and road tests. Reliable truck driving training institution. Truck inspections in Punjabi & Hindi, Hurray !!!

A ONE CDL TRUCK SCHOOL IN CALIFORNIA

Our multilingual Punjabi instructors train the truck driving students in English, Punjabi, Hindi, Urdu & Spanish. We provide the best training & our fee is very affordable. Our students are from all over the US such as New York, New Jersey, Indianapolis & the list goes one. So far hundreds of the students from all over the US had earned their CDL. Choosing a truck driving school is very complex, so the best way to know about the truck driving school is to have word with graduates of that truck driving school. Students are the better judge of that truck driving school.

Students can explain better about truck driving training & instructor’s behavior towards the students.

TRUCK DRIVING SCHOOL EXAMINATION LANGUAGES

The commercial driver license (CDL) knowledge tests are available in English, Punjabi, HIndi, Russian, Arabic and Spanish.

The basic Noncommercial Class C knowledge driver license (DL) tests are available in the following languages:
Amharic, Arabic, Armenian, Cambodian/Khmer, Chinese/Cantonese, Croatian, English, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Persian/Farsi, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Spanish, Tagalog/Filipino, Thai, Tongan, Turkish, and Vietnamese.

The basic Noncommercial Class C audio DL tests are available in the following languages:
Amharic, Arabic, Armenian, Cambodian/Khmer, Chinese/Cantonese, Croatian, English, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Laotian, Mandarin, Persian/Farsi, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Spanish, Tagalog/Filipino, Thai, Tongan, Turkish, and Vietnamese.

TRUCK DRIVING SCHOOL MEDICAL CERTIFICATION​

Commercial drivers in interstate commerce and drivers applying for, or who hold, a certificate to drive a School Bus, School Pupil Activity Bus, Youth Bus, General Public Paratransit Vehicle, or Farm Labor Vehicle must use medical examiners listed on the National Registry of Certified Medical Examiners (National Registry). The National Registry is a Federal program establishing requirements for healthcare professionals that perform physical qualification examinations for commercial motor vehicle (CMV) drivers. This program was developed to improve highway safety and driver health by requiring medical examiners be trained and certified so they can determine effectively whether a commercial driver’s medical fitness for duty meets federal standards. Contact information for medical examiners is available online at the National Registry website. The National Registry website can be found at National  registry certified medical examiners.

If you are required to have a commercial driver license (CDL) as part of your job, your employer shall pay the cost of the examination unless it was performed before you applied for the job (Labor Code §231).

Commercial drivers (interstate or intrastate) who successfully pass a commercial medical examination will submit to DMV a valid (original or copy)Medical Examination Report (MER) Form, MCSA-5875, and a valid (original or copy) Medical Examiner’s Certificate (MEC) Form, MCSA-5876 when applying for an original commercial learner’s permit (CLP) or CDL or updating an existing medical expiration date. The MER and MEC forms must be dated within the last two (2) years.  School bus drivers 65 years of age and older must submit a new medical report to DMV every year. [VC §12517.2(a) (b)]

MER and MEC forms completed by a U.S. licensed doctor of medicine (M.D.), doctor of osteopathy (D.O.), licensed physician assistant (P.A.), advanced practice registered nurse (A.P.R.N.), or doctor of chiropractic (D.C.) who is listed on the National Registry of Certified Medical Examiners as clinically competent to perform the medical examination, must be given to the DMV with your original application for a commercial learner’s permit (CLP) or CDL. The MER and MEC forms must be dated within the last two (2) years.

When submitting the MER, you are only required to submit pages 1-4.  Page 5 of the MER addresses meeting medical standards with a State variance. A State variance would exempt a driver from the federal physical standards. California does not have any State variances or exemptions from the federal physical standards. 

The medical examiner will complete and sign Medical Examiner’s Certificate (MEC) Form, MCSA-5876 for you to carry when you are driving commercially. You can be given a citation for driving out of class if you drive a CMV after your MEC expires.

Any noncommercial driver previously required to submit a DL 51, ambulance drivers, van pool drivers, and Freeway Service Patrol tow truck drivers, are required to submit a MER. A DL 51 is no longer acceptable.

A commercial driver who does not pass the medical examination may qualify for a California intrastate restricted medical certificate (DL 51B). These drivers must submit a MER to DMV showing they did not pass the medical examination in order to be considered for an intrastate restricted medical certificate.

You may take the completed MER and MEC to a DMV field office to be updated. You may also mail the MER and MEC to the address below, at least four (4) weeks prior to the expiration of your previous medical.

Call Now ButtonCall Us !!!!